Innledning- hvordan bruke bøkene

Innledningen i en bok blir dessverre alt for sjelden lest. Vær klar over at ofte står det faktisk mye nyttig informasjon her som du bør vite. Våre bøker har imidlertid ikke noen innledning, den får du her, siden samme prinsipp gjelder for alle våre bøker. Bruk derfor noen minutter på å lese denne innledningen.

Kriterier som er lagt til grunn for å skrive boken

 • De aller fleste liker å løse problemer - og lærer også mest av det
 • Problembasert læring er bra, men problemene må la seg løse innen en fornuftig vanskelighetsgrad. Alle metoder, kommandoer og  funksjoner som trengs for å løse problemet må være lett tilgjengelig - uten for mange detaljer.
 • Hjelpen i de nye programpakkene er svært god. Det er derfor ingen vits i å beskrive alle slags finurlige kommandoer og funksjoner. En kan selv lett søke seg frem til ønsket funksjon eller kommando.
 • En lærer mest av å løse problemer selv på maskinen - men en må vite at det en har gjort er fornuftig. En må derfor ha tilgang til et løsningsforslag på problemene som blir gitt. Siden boken også blir brukt på skoler, vil det ikke være løsningsforslag til alle oppgavene. Det er fordi læreren på skolen må få anledning til å se om elevene klarer seg uten løsningsforslaget.

Hvordan kriteriene over er oppfylt

 • Først kommer en del teori - men kun det som er  nødvendig for å kunne løse de problemer som følger
 • Teorien etterfølges av oppgaver - i begynnelsen enkle problemer, men som blir vanskeligere etter hvert som en blir vant med problemløsning
 • Under menyvalget Download kan du hente ned en pakket fil. Denne filen inneholder filer som skal brukes til noen av oppgavene i boken, og den inneholder også løsningsforslag til alle oppgavene som er merket med en diskett i boken. I boken henviser vi til arbeidsfilen eller disketten når vi henviser til filer eller løsningsforslag. Det er gjort for å lettere henvise til filene, men du må selvsagt utpakke filen til harddisken før du kan buke dem.

Hvordan bruke boken

 • Les gjennom teorien frem til neste oppgave, slik at du får et overblikk over mulighetene. Dette kan du gjerne gjøre uten at du har noen maskin til stede, gjerne på «sengekanten».
 • Begynn deretter å løse øvelsene. Dersom du står fast med et problem, bør du lese grundig gjennom den aktuelle teorien i boken (nå med maskinen foran deg). All nødvendig teori står beskrevet før oppgaven. Bruk også erfaringene og løsningsforslagene fra tidligere løste øvelser.
 • Dersom du står helt fast - enten når det gjelder utforming av skjermbilder eller på formler som skal brukes, kan du se litt på løsningsforslaget for å innhente tips.
 • Når du føler deg ferdig med en oppgave, sjekker du med løsningsforslaget (dersom det finnes til den løste oppgaven). Det er mange måter å løse en problembasert oppgave på. Det er derfor bra å få sett en alternativ løsningsmåte - kanskje får du her nye tips som du selv ikke har tenkt på.

1.4     Pakket fil med løsningsforslag

På menyvalget Download kan du som sagt hente ned en pakket fil med løsningsforslag til alle øvelsene som er merket med en diskett i boken. Vær obs på at dette er løsningsforslag, ingen fasit. Det er viktig å være klar over det er flere måter å løse en oppgave på - spesielt med tanke på utforming av skjermbilder etc. Løsningsforslagene må derfor ses på som en god måte å løse øvelsene på, men andre måter kan være bedre - eller dårligere ...

Å lære å bruke programmer er en meget fin måte å lære seg problemløsning på, fordi maskinen rapporterer straks om du gjør noen feil. En kan da prøve seg frem på nytt - og på nytt. En lærer seg ikke problemløsning av å studere ferdige løsnings­forslag. Det er derfor meget viktig at oppgaver løses i sin helhet før en ser på løsningsforslaget.

   En god utvikler er den som er tålmodig og ikke gir opp. Jo mere du

   klarer å arbeide selvstendig, jo bedre utvikler vil du sannsynligvis bli.

Når du pakker ut zip-filen med løsningsforslag, må du velge et sted på hardisken din hvor du vil lagre filene. Løsningsforslagene er lagret i katalogen Løsning.